Samen verder

Samen verder willen is samen verder kunnen. Denk je nog wel eens terug aan hoe jullie samen begonnen zijn? Herinner je je nog hoe jullie samen waren, hoe hecht de relatie was, hoe verbonden jullie je voelden, hoe sterk jullie als stel waren? Weet je nog hoe dat voelde? Je kunt er vast nog wel bij, ondanks de donkere wolken van ruzie en miscommunicatie die er sindsdien opgedoemd zijn.

Als stoppen met elkaar (nog) geen optie is, als er nog liefde is, besef dan dat het mogelijk is om je relatie te redden. Een goede relatietherapeut weet hoe met relatietherapie. Als je samen verder wilt, dan kan dat ook.

Relatie redden

Hulp inroepen

Waarschijnlijk heb je de film van jullie relatie al vaak in gedachten afgespeeld. Misschien weet je niet meer precies waar het misliep, maar wel dat het ergens gebeurde. Je kent de verwijten die jullie elkaar over en weer maken. Je zou er iets aan willen doen, maar je weet niet wat. Dat is logisch; het is onmogelijk om jezelf en jullie als stel van een afstandje te bekijken.

Het ontbreekt je daarnaast aan de kennis en ervaring die nodig zijn om ingesleten patronen te herkennen en te veranderen. Je kunt je eigen hulpverlener niet zijn. Als je je dat realiseert, is het opeens niet zo’n vreemd idee meer om professionele hulp in te roepen.

Samen met de relatietherapeut gaan jullie dingen doen, dingen zeggen die tot nu niet meer goed samen lukten.

Zelfbewust

Relatietherapie doet meer dan alleen maar vastgeroeste patronen doorbreken. Het is een krachtig middel om het inzicht in jezelf te vergroten. Mensen die zichzelf beter kennen, zijn tot hechtere relaties in staat. Als je je los van elkaar ontwikkelt, kan je ook samen beter groeien. Tijdens de therapie kom je jezelf letterlijk tegen.

Je leert valkuilen herkennen en maakt ruimte voor de dingen die voor jou belangrijk zijn. Je investeert in je relatie door zelfbewuster te worden. Het vermogen om te groeien – solo en als partner in een relatie – neemt dan toe.

Hervonden liefde is diepere liefde

De meeste stellen hebben genoeg aan een vrij korte periode van begeleiding. Ook al is op een goed moment nog niet alles tot in detail opgelost, als het vertrouwen hersteld is, kunnen jullie samen verder.

In bijna alle gevallen is na de relatietherapie het contact dieper geworden, de band inniger en het wederzijds respect en inlevingsvermogen enorm gegroeid. Ieder van jullie staat steviger in je schoenen en samen kunnen jullie weer genieten. De liefde is hervonden en niet zelden dieper dan ooit.

Lees hier meer over relatietherapie, deze therapie wordt gegeven door een ervaren relatietherapeut in Utrecht. Uiteraard kan je ook meteen een afspraak maken bij Relatietherapie Utrecht, bel gerust even met 030-2270090.