Klacht over mijn behandeling?

Ik ben aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen om met vakgenoten kennis te delen en om mijn cliënten een plek te geven waar ze met vragen over mij terecht kunnen.
Zo ben ik lid van De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Dat betekent dat mijn praktijk werkt volgens bepaalde afspraken die de beroepsgroep gemaakt heeft. Deze afspraken gaan over eerlijkheid, openheid en vertrouwen.

Het kan zijn dat je, ondanks mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Je kunt dat altijd met me bespreken. Ik sta open voor jouw opmerkingen en zal altijd zoeken naar manieren om er samen met jou weer een positieve ervaring van te maken. Maar, als we er niet uitkomen, dan kun je altijd bij De NFG terecht.

Gegevens NFG

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht:
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Afdeling Registratie en Tuchtrecht-Instituut
Postbus 75
9430 AB Westerbork

In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager

Contact

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Bel gerust via of neem contact op via 030 – 22 70 090 het contactformulier.